Ghidul de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii în formarea profesională iniţială

Beneficiile participării în IPT și, la scară mai extinsă în EFP (educație și formare profesională), pot lua diverse forme și apar la diferite momente de timp, atât pentru persoanele care participă în acest sistem cât și pentru angajatori și societate, în general.

Pentru persoanele care se află în IPT/ EFP beneficiile apar atât în timpul cât și (mult) după participarea la programul de formare. Persoanele participante se bucură de avantajele sprijinului, din ce în ce mai mare, pe parcursul formării (calitatea programelor de formare, sprijin financiar, etc.), dar și de câștiguri îmbunătățite după absolvire, șanse mai mari de angajare, mobilitate, capacitate de învățare pe tot parcursul vieții, condiții din ce în ce mai avantajoase de muncă și satisfacția de a avea locuri de muncă.

În cadrul proiectului EQAVET-NRP-RO-2017, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și-a propus să prezinte și să promoveze reușitele instituţiilor implicate în implementarea unui învăţământ profesional şi tehnic de succes. Astfel, în cele şase capitole ale sale, ghidul abordează următoarele aspecte:

  • Promovarea învățării la locul de muncă în parteneriat cu companiile
  • Stimularea inovării și antreprenoriatului
  • Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în învățământul profesional și tehnic
  • Îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională
  • Orientare și consiliere în carieră
  • Formarea și consolidarea competențelor cheie și a altor competențe (dezvoltare durabilă, protecția mediului, etc.)
Fișiere atașate: