Operatorii economici pot solicita până la data de 25 noiembrie 2022 școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2023-2024

Cifra  de școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual se  stabilește  anual, la nivel județean, la solicitarea  operatorilor economici  și având în vedere nevoile pieței muncii de la nivel regional, județean și local, identificate prin documentele strategice de planificare ale ofertei de formare în învățământul profesional și tehnic.

În acest scop, operatorii economici interesați sunt invitaţi să se implice în parteneriate cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul profesional și pentru învățământul dual.

Ordinul ministrului educației nr. 6172/28.10.2022  publicat în Monitorul Oficial nr. 1071 din 04 noiembrie 2022 prezintă calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023—2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, precum și a modelelor „Situația solicitărilor operatorilor economici și propunerea de cifră de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023—2024” și „Solicitare de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023—2024”.

Calendarul detaliat al etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2023-2024 poate fi consultat aici

Operatorii economici interesați vor completa și vor transmite solicitările de școlarizare în învățământul dual, până la data de 25 noiembrie 2022, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), pe adresa de email tvet@tvet.ro, sau la numărul de fax 021.3125498.
Modelul de solicitare pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de aici

Solicitările operatorilor economici  pentru școlarizare în  învăţământul profesional  se completează şi se transmit până la data de 25 noiembrie 2022 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la Inspectoratele Şcolare Judeţene/ al Municipiului Bucureşti.
Modelul  de solicitare de școlarizare în învăţământul profesional se poate descărca de aici

Vă reamintim faptul că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional  și a învățământului dual, operatorii economici având posibilitatea de  implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcție de nevoile proprii, în procesul de selecţie a acestora, în furnizarea stagiilor de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, la elaborarea Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) dar și în procesul decizional al unității de învățământ partenere.

Mai multe amănunte despre învăţământul dual puteţi regăsi aici.
Mai multe amănunte despre învăţământul profesional puteţi regăsi aici

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 se regăseşte aici
Fișiere atașate: