19 noiembrie 2021 este termenul limită până la care operatorii economici pot solicita școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023

Cifra de școlarizare în învățământul profesional și în învățământul dual se stabilește anual, la nivel județean, la solicitarea operatorilor economici și având în vedere nevoile pieței muncii de la nivel regional, județean și local, identificate prin documentele strategice de planificare ale ofertei de formare în învățământul profesional și tehnic.

În acest scop, operatorii economici interesați sunt invitaţi să se implice în parteneriate cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul profesional și pentru învățământul dual.

Ordinul ministrului educației nr. 5513/28.10.2021 publicat în Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 oct 2021 prezintă calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2022-2023, precum și modelele pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Unitatea Administrativ-Teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional de stat.

Calendarul detaliat al etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2022-2023 poate fi consultat aici.

Operatorii economici interesați vor completa și vor transmite solicitările de școlarizare în învățământul dual, până la data de 19 noiembrie 2021, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), pe adresa de email: registratura.cndipt@gmail.com.

Modelul de solicitare pentru şcolarizarea în învăţământul dual se poate descărca de aici

Solicitările operatorilor economici pentru școlarizare în  învăţământul profesional  se completează şi se transmit până la data de 19 noiembrie 2021 la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sau la Inspectoratele Şcolare Judeţene/ al Municipiului Bucureşti.

Modelul de solicitare de școlarizare în învăţământul profesional se poate descărca de aici.

Vă reamintim faptul că CNDIPT a reglementat organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional și a învățământului dual , operatorii economici având posibilitatea de implicare directă în formarea tinerilor în vederea angajării în funcție de nevoile proprii, în procesul de selecţie a acestora, în furnizarea stagiilor de pregătire practică în acord cu curriculumul naţional, la elaborarea Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) dar și în procesul decizional al unității de învățământ partenere.

Mai multe amănunte despre învăţământul dual puteţi regăsi aici.

Mai multe amănunte despre învăţământul profesional puteţi regăsi aici.

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023 se regăseşte aici.

Fișiere atașate: