PROIECTE

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Evaluarea unitară a rezultatelor invățării in vederea îmbunătățirii calității învățării la locul de muncă - EVRICAContext:
Aprobarea în anul 2016 a unor noi Standarde de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 al Cadrului naţional al calificărilor şi a unui nou curriculum, impune ca necesară revizuirea bazei de itemi elaborată în anul 2014, selectând şi păstrând itemii aferenţi conţinuturilor din noul curriculum prin care se dobândesc rezultatele învăţării prevăzute în SPP  în raport cu condiţiile descrise în Standardele de evaluare asociate şi eliminând itemii care nu mai sunt de actualitate. Baza de date revizuită va fi publică, accesibilă la nivel naţional, răspunzând în acest mod nevoii de digitalizare în educaţia şi formarea profesională, dar şi elaborării de instrumente de evaluare utilizate faţă în faţă şi online în contextul pandemiei COVID 19. 

Obiectivul general al proiectului: 
Susținerea procesului de evaluare a rezultatelor învățării, în mod unitar şi relevant pentru piata muncii 


În perioada 20-21 septembrie 2021, CNDIPT a organizat primul ”Atelier de formare a participanților în vederea selectării, verificării și testării itemilor de evaluare” în cadrul proiectului EVRICA - Evaluarea unitară a rezultatelor învățării în vederea îmbunătăţirii calităţii învăţării la locul de muncă, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.
Din aceeași categorie: