Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a coordonat metodologic realizarea ghidului Repere metodologice pentru clasa a IX-a, pentru învățământul profesional și tehnic, anul școlar 2021-2022

Reperele metodologice au scopul de a facilita intervenția cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic în pregătirea teoretică și practică a elevilor de clasa a IX-a, oferind sugestii de abordare a unor conținuturi din modulele de specialitate în vederea obținerii de către elevi a rezultatelor învățării prevăzute în Standardul de pregătire profesională.

Pentru a optimiza relația dintre curriculumul intenționat/aprobat și cel realizat Reperele metodologice pentru clasa a IX-a propun:

  • exemple de teste inițiale, recomandate a se aplica la începutul clasei a IX-a, elaborate pe baza analizei unor programe școlare în vigoare pentru clasele V – VIII, în coroborare cu programele școlare în vigoare pentru clasa a IX-a corespunzătoare fiecărui domeniu de pregătire profesională, pentru identificarea preachizițiilor elevilor;
  • exemple de activități de învățare-predare-evaluare ce pot fi desfășurate atât în format față în față cât și în format online, pentru modulele din programele școlare corespunzătoare clasei a IX-a pentru domeniile de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic, aria curriculară Tehnologii.   
Fișiere atașate: