SELFIE WBL – pilotarea instrumentului european, un succes în România

SELFIE este un instrument digital, lansat în anul 2018 de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură. La începutul anului 2020, în cooperare cu Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, SELFIE a fost adaptat pentru a include un modul privind învățarea la locul de muncă, care adaugă opiniile in-company trainers la cele ale conducerii școlii, elevilor și profesorilor. Scopul SELFIE WBL este de a contribui la îmbunătațirea coordonării între școlile din învățământul profesional și tehnic (IPT) și companii, de a discuta despre modul în care acestea ar putea încorpora în comun tehnologia digitală în programele lor de formare (prezentarea detaliată a instrumentului poate fi regăsită aici, iar pe scurt aici).

Sub coordonarea Joint Research Centre al Comisiei Europene, European Forum of Technical and Vocational Education and Training și European Training Foundation, a avut loc și în România pilotarea modulului SELFIE WBL (SELFIE pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic, alături de companiile partenere pentru pregătirea practică a elevilor). Astfel, țara noastră s-a alăturat celorlalte 8 țări, respectiv Franța, Germania, Ungaria, Polonia, Georgia, Muntenegru, Serbia și Turcia, care au pilotat instrumentul, înainte de lansarea lui oficială, la nivel mondial, în anul 2021. Au fost implicate peste 150 de școli IPT care implementează învățământul dual și peste 300 de companii, partenere pentru pregătirea practică a elevilor. Ministerul Educației din România și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) au realizat toate demersurile necesare pentru asigurarea pilotării SELFIE WBL în perioada 16 noiembrie – 4 decembrie 2020. Dacă pilotarea a fost inițiată pentru mai multe școli IPT, la final, a fost validată participarea doar pentru 26 de unități de învățământ profesional și tehnic. Mulțumim tuturor școlilor IPT care au participat, indiferent dacă au finalizat sau nu cu succes pilotarea SELFIE WBL. 

Pilotarea din România a fost validată pentru un număr de 26 de unități de învățământ profesional și tehnic, din cadrul rețelelor parteneriale dezvoltate și asistate de către CNDIPT, precum și din cadrul Programului Arcademia derulat de ONG ”Școala de valori”. În total, la pilotare au participat un număr de 6.808 persoane, din care 5.996 elevi, 619 profesori, 123 tutori și 70 persoane din conducerea școlii (directori, directori adjuncți, șefi de arii curriculare, de catedre, de comisii metodice etc). În plus au avut loc 3 întâlniri de tip focus grup cu 52 participanți în pilotare care au furnizat aspecte importante pentru analiza calitativă. 

Pilotarea în România a SELFIE WBL a fost un exercițiu de succes, care a subliniat interesul companiilor de a se implica în formarea profesională a elevilor, de a oferi feedback asupra nevoilor de îmbunătățire a nivelului de digitalizare, atât al școlii, dar și la nivelul operatorului economic. Condițiile în care s-a derulat pilotarea nu au fost cele mai prielnice din punctul de vedere al pandemiei cu COVID 19, dar și așa participarea a fost impresionantă; o contribuție esențială in acest sens l-au avut reprezentanții CNDIPT și ai Ministerului Educației, care au încurajat oferirea de feedback asupra nivelului de digitalizare la nivelul școlii într-un mod organizat și coerent, care să poată fi folosit ulterior pentru dezvoltări viitoare.

Având în vedere aplicarea voluntară a pilotării, precum și rezultatele obținute, dar și contextul aplicării instrumentului, în condiții de formare în mediul online a elevilor, s-a observat că SELFIE WBL poate fi un instrument de colectare a feedback-ului de la actorii relevanți pentru dezvoltarea unității de învățământ profesional și tehnic, care poate contribui la colectarea informațiilor privind evaluarea indicatorilor de asigurare a calității. În condițiile completării unor itemi opționali la nivel de școală, agreați de către membrii Consiliului de Administrație al școlii, ca fiind suport pentru stabilirea Planului de Acțiune al Școlii, SELFIE WBL vine în sprijinul școlilor ca un instrument de încredere, gratuit, care furnizează informații rapide în urma centralizării online a răspunsurilor, fără eforturi suplimentare din partea coordonatorilor SELFIE din școală

Prin intermediul SELFIE WBL este potențată comunicarea cu companiile partenere de practică ale școlilor IPT, dându-le astfel un rol important în dezvoltarea școlii. În același timp, participând la exercițiul SELFIE WBL, companiile devin conștiente de rolul tehnologiilor digitale în instruirea practică a elevilor, de necesitatea implicării acestora în dezvoltarea de materiale de învățare online împreună cu profesorii din școală. Nu în ultimul rând, în dialogul purtat între coordonatorul SELFIE din școală și tutorele de practică pentru aplicarea chestionarului pentru companii, s-au ivit aspecte care țin de formarea profesorilor în companii și de formarea tutorilor pentru dobândirea / actualizarea competențelor pedagogice

Raportul de țară va fi publicat după validare pe site-ul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, respectiv https://www.alegetidrumul.ro/. Acesta va fi disponibil și în limba romană și în limba engleză.

Fișiere atașate: