ȘCOLARIZARE 2021-2022

Județul Giurgiu

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE BOLINTINEANU" BOLINTIN VALE
Bolintin Vale
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 22 20
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 28 21
ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI
Clejani
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Rural Stat 2 1 1 32 18 15
COLEGIUL TEHNIC VICEAMIRAL "IOAN BĂLĂNESCU" GIURGIU
Giurgiu
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 12 7
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 20
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 2 25 25 30
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 20
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 17
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 16
LICEUL TEHNOLOGIC "ION BARBU" GIURGIU
Giurgiu
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ dual Urban Stat 1 21
Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 26 33 27
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 17 32 22
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 9
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 11 8
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 8