PUBLICAȚII

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Studiu de fezabilitate


Termeni de referinţă pentru introducerea de programe de tip dual/ ucenicie în formarea profesională iniţială din Romania

Scopul studiului de faţă a fost de a oferi sistemului de educaţie şi formare profesională din România o analiză asupra oportunităţii introducerii învăţămntului dual, ca un traseu relevant pentru elevi, care să devină viitori absolvenţi pregătiţi în concordanţă cu cerinţele directe ale operatorilor economici din România. 

În vederea realizării studiului de faţă, CNDIPT a pornit de la analiza modelelor de sisteme de educaţie bazate pe o puternică latură a învăţării la locul de muncă din ţări cu tradiţie în sistemul dual, precum: Germania, Austria, Danemarca, Norvegia, Olanda şi Elveţia, dar şi din ţări care au mai multe variante de învăţământ profesional în care pregătirea practică are o pondere importantă, precum: Franţa, Italia, Belgia, Irlanda sau alte ţări, în funcţie de subiectul abordat.Din aceeași categorie: