PUBLICAȚII

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Cercetare privind calitatea furnizorilor de IPT din România

În ultimii zece ani, la nivelul Uniunii Europene, s-a intensificat colaborarea între Statele membre în vederea implementării a ceea ce s-a numit Procesul Copenhaga, demarat în 2002, cu următoarele obiective strategice2: 


  • Consolidarea dimensiunii europene în domeniul educației și formării profesionale, astfel încât Europa să fie recunoscută ca punct de referință mondial pentru cei care învață; 

  • Creșterea transparenței în domeniul educației și formării profesionale; 

  • Consolidarea politicilor, sistemelor și a practicilor care sprijină informarea, consilierea și orientarea; 

  • Cercetarea modalităților de promovare a transparenței, comparabilitatea, transferabilitatea și recunoașterea competențelor și/sau a calificărilor; 

  • Creșterea sprijinului acordat dezvoltării competențelor și a calificărilor la nivel sectorial; 

  • Elaborarea unui set comun de principii privind validarea învățării non-formale și informale; 

  • Promovarea cooperării în domeniul asigurării calității în educație și formare profesională; 

  • Nevoile de învățare ale profesorilor și formatorilor. 

Din aceeași categorie: