PUBLICAȚII

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Programe de formare continuă, acreditate şi furnizate de CNDIPT

Programele furnizate de centrul național de dezvoltare a Învățământului Profesional și tehnic, în perioada 2011-2018 au fost derulate prin următoarele proiecte:

  • Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale (4 programe de formare continuă în domeniul evaluării competențelor profesionale acreditate)
  • Formarea cadrelor didactice din domeniul profesional şi tehnic - profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare - firmă de exerciţiu
  • Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale
  • JOBS - program pentru orientare şi consiliere în carieră a elevilor
  • Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DAL-IVET)

Din aceeași categorie: