PUBLICAȚII

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Curriculum în învăţământul profesional şi tehnic

Procesul educaţional şi de formare profesională iniţială are un impact direct asupra politicilor de ocupare a forţei de muncă, constituind una dintre priorităţile politicilor şi strategiilor europene în domeniu.

Învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT) din România beneficiază deja de rezultatele eforturilor de modernizare întreprinse cu sprijinul fondurilor europene în perioada anterioară aderării la Uniunea Europeană precum şi în cea de post-aderare.

Din aceeași categorie: