Învăţământul profesional şi tehnic, cheia dezvoltării economice a României

Într-o societate românească extrem de dinamică, în care companiile au nevoie de forţă de muncă calificată, este nevoie de o colaborare strânsă a actorilor din educaţie și din companii pentru corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii. Parteneriatul între principalele instituţii cu rol în asumarea unor decizii asupra orientării educaţiei și formării către solicitările operatorilor economici dispune de o serie de pârgii și structuri pentru a funcționa eficient la toate nivelurile: naţional, prin grupuri de lucru tematice, regional prin Consorţiile regionale, local prin Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social.


Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) a realizat paşi importanţi pentru reorientarea către o economie performantă, bazată pe parteneriat puternic între educaţie şi piaţa muncii, prin Programul naţional „2017- anul învăţământului profesional şi tehnic în România", precum și prin asigurarea cadrului legislativ pentru organizarea și funcționarea învățământului profesional și tehnic. Astfel, în anul 2017 s-au creat premisele pentru organizarea învăţământului dual, ca parte a învăţământului profesional, în cadrul căruia operatorii economici au o mai mare implicare în formarea profesională a viitorilor angajaţi.


Promovarea învăţământului profesional şi tehnic se realizează sistematic prin diverse activităţi organizate de CNDIPT, prin intermediul site-ului www.alegetidrumul.ro, prin diseminarea de bune practici furnizate de companii, prin exemplele de absolvenți performaţi şiunităţi de învăţământ deschise spre schimbarea către o piaţă a muncii dinamică.


Este important pentru toţi factorii interesați să fie conştienţi că numai printr-o implicare susţinută a companiilor în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic și o colaborare susținută dintre mediul economic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ putem avea rezultate care pot conduce la o dezvoltare economică a României.

Fișiere atașate: