Oferta educaţională pentru învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018

Solicitarea operatorilor economici pentru a se implica în pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional a crescut considerabil pentru anul şcolar 2017-2018. Astfel, în urma aplicării Procedurii de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018 au fost solicitate 37.817 locuri pentru şcolarizare.
 
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2017-2018 este în acest moment publică şi poate fi consultată atât de cadrele didactice, consilierii şcolari şi reprezentanţii inspectoratelor şcolare care au un rol definitor în orientarea şcolară şi profesională a elevilor din clasa a VIII-a, dar şi direct de către elevi şi părinţii acestora. Informaţiile detaliate pot fi accesate aici.

Admiterea candidaților se realizează în conformitate cu Calendarul admiterii în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, aprobat prin OMENCS nr. 5069 / 2016. în 2 etape, după cum urmează:

Etapa I: 12 iunie – 24 iulie 2017
Etapa a II-a: 29 august – 11 septembrie 2017

Informaţii detaliate pe domenii de pregătire / calificări profesionale / regiuni de dezvoltare / judeţe / municipiul Bucureşti pot fi accesate in fișierele de mai jos si interactiv pe site
Fișiere atașate: