Listele naționale şi Fișele de evaluare ale temelor pentru proba practică în vederea certificării calificării profesionale de nivel 3 pentru învăţământul profesional

În vederea susţinerii probei practice pentru examenul de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional, nivel 3, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a verificat şi validat temele înaintate de Inspectoratele Şcolare Judeţene / al Municipiului Bucureşti. Acestea s-au postat şi pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Lista temelor poate fi consultată şi aici.

Modul de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional este detaliat în Metodologia aprobată cu OMEN nr. 4435 / 29.08.2014.