“Masă rotundă de Nivel Înalt” organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing”

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Tehnic au inclus pe agenda evenimentelor din perioada exercitării de către România a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, organizarea, în data de 8 mai 2019, a unei  mese rotunde, în care se doreşte o reală dezbatere asupra rezultatelor proiectului “Learning by Doing”, proiect cofinanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

Evenimentul se va desfăşura în București, în sala de evenimente a Hotelului Ibis Palatul Parlamentului şi este organizat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara. Întâlnirea propune o abordare armonizată a nivelelor local – regional – naţional, în vederea dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic şi va include ca invitaţi, actori relevanţi pentru valorificarea învăţării la locul de muncă, ca răspuns rapid la nevoile pieţei muncii.

Din experiența celor 20 de luni de dezvoltare inovativă și implementare a activităților din judeţul Hunedoara, ulterior multiplicate la nivel naţional, s-au concretizat trei direcții de posibile intervenții prin recomandările de politici specifice învăţământului profesional şi tehnic, în acord cu Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016 – 2020:

  1. Asigurarea calității în Învățământul Profesional și Tehnic; 
  2. Acces la educație în Învățământul Profesional și Tehnic;
  3. De la dual la trial - Modele locale de abordare a învățării la locul de muncă.

Rezultatele finale și expertiza dobândită pe parcursul proiectului vor constitui practici propuse pentru extindere la nivelul țărilor partenere, în cadrul Rețelei Observatorului de învățare la locul muncă în Regiunea Dunării.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii tuturor actorilor relevanţi în educaţie şi formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, naţional şi transnaţional pentru a facilita dezvoltarea şi consolidarea sistemelor existente de educaţie şi formare profesională din ţările din Regiunea Dunării. 

Proiectul “Learning by doing”, al cărui coordonator este Camera de Comerţ şi Industrie din Budapesta, aduce laolaltă 24 de parteneri din  Austria, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania, Moldova, Muntenegru, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria și România. Țara noastră este reprezentată de către Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic şi Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.

Detalii despre proiect și activitățile curente:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing/

https://www.facebook.com/LearningbyDoingProject/