Peste 52.000 locuri disponibile pentru învăţământul profesional, inclusiv dual pentru anul şcolar 2019-2020

Eforturile Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a răspunde operatorilor economici în vederea asigurării unei forţe de muncă calificate au condus la o ofertă de peste 52.000 locuri în oferta educaţională pentru învăţământul profesional, inclusiv dual pentru anul şcolar 2019-2020. Absolvenţii clasei a VIII-a au de ales dintr-o gamă variată de calificări profesionale şcolarizate pe tot teritoriul ţării, iar, în funcţie alegerea lor, vor putea beneficia de o bursă de:
 
  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional;
  • minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.
Operatorii economici sunt receptivi la colaborarea cu unităţile de învăţământ şi vor fi în parteneriat direct cu acestea pentru a asigura pregătirea practică în companii, conducând la final, la scăderea deficitului de forţă de muncă calificată, prin angajarea elevilor la finalizarea studiilor sau pe perioada vacanţelor şcolare, în condiţiile îndeplinirii condiţiilor de vârstă şi a altor condiţii specifice prevăzute în Codul muncii.

La nivel naţional s-au derulat în această perioadă ample acţiuni de promovare a avantajelor înscrierii elevilor în învăţământul profesional, inclusiv dual. Astfel, inspectoratele şcolare coordonat acţiunile unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, care să vină în întâmpinarea elevilor de clasa a VIII-a pentru alegerea traseului profesional.

Prima etapă pentru înscrierea elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se va derula în perioada 24-26 iunie 2019, când:

  • secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor / reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile privind numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a;
  • se realizează înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat;

SAU

  • se realizează înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional de stat, la care se anexează fişa de opţiuni pentru învăţământul dual care se eliberează şi se completează la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual.
Detalii privind calendarul admiterii se poate regăsi în OMEN nr. 5031/ 04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, care se poate accesa aici.

Oferta educaţională pentru învăţământul profesional şi pentru învăţământul dual, detaliată pe județe, se poate regăsi mai jos:

REGIUNEA NORD EST


REGIUNEA SUD EST


REGIUNEA SUD MUNTENIA


REGIUNEA SUD VEST OLTENIA


REGIUNEA VEST


REGIUNEA NORD VEST


REGIUNEA CENTRU


REGIUNEA BUCURESTI ILFOV