OMEN 174/2019 - corelarea planurilor de învățământ cu structura anului scolar 2019-2020

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 174/05.03.2019 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3207/2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal – filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020.

Se aprobă organizarea procesului de învățământ și sunt informați toți actorii implicați în învăţământul profesional și tehnic, elevi, unități de învăţământ, operatori economici / instituţii publice partenere, privind numărul de săptămâni de cursuri, de ore alocate pe module, pentru cultura de specialitate, pregătirea practică, stagiile de pregătire practică și pentru curriculumul în dezvoltare locală CDL.
Fișiere atașate: