Material informativ cu privire la etapele constituirii formaţiunilor de studiu în învăţământul dual de stat, pentru nivelul 3 de calificare, pentru anul şcolar 2017-2018

În  urma procesului de consultări derulat pe parcursul anului 2016, au fost definitivate reglementările care urmează să fie promovate în curând printr-o Ordonanţă de urgenţa (OUG) privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr 1/2011, vizând învăţământul profesional dual. 

Aspectele privind organizarea şi funcţionarea învățământul dual, modelul pentru contractul de parteneriat şi contractul individual de pregătire practică, precum şi cele privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul dual, vor fi adoptate prin metodologii specifice care vor fi aprobate, în urma unui proces de consultării publice, prin ordine al ministrului educației naționale și cercetării științifice.


Operatorii economici interesaţi cu privire la etapele care trebuie parcurse pentru cuprinderea în planul de şcolarizare a solicitărilor de şcolarizare în învăţământul dual, pot accesa mai jos Materialul informativ cu privire la etapele constituirii formaţiunilor de studiu în învăţământul dual de stat, pentru nivelul 3 de calificare, pentru anul şcolar 2017-2018 şi Modelul de Solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional dual pentru anul şcolar 2017-2018 (draft).

Fișiere atașate: