Conferinţa națională cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) și Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) au organizat, în data de 21 iunie 2016, Conferinţa națională cu tema “Învățământul profesional dual – drumul de la idei la practică“. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Națională a României din Bucureşti, Bd. Unirii, nr.22, sector 3.

Conferinţa și-a propus ca, în urma unui dialog de substanță privind documentul-concept “Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a“, lansat spre dezbatere publică, să permită identificarea celei mai bune opțiuni de formare profesională a elevilor prin definirea unui traseu complet de pregătire în sistem profesional-dual care să asigure creșterea relevanței pregătirii profesionale pentru piața muncii.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele consultării on-line și ale dezbaterilor regionale (lansate de MENCŞ la data de 19 mai 2016), precum și propunerile din cadrul documentelor de poziție, transmise de o serie de instituții și organizații relevante (ministere, camere de comerț, asociații, organizații nonguvernamentale, etc) și a fost asigurat un cadru de dialog cu principalii actori interesați, la nivel naţional, din mediul educațional, economic, societatea civilă și reprezentanți ai partenerilor sociali, în vederea stabilirii unei variante comun agreate pentru elementele cheie ale traseului de pregătire în sistem profesional-dual, propuse în documentul-concept de consultare.

Concluziile preliminare ale conferinței vizează următoarele aspecte:

  • este necesară organizarea în cadrul sistemului național de educație și formare a unor programe de învățământ profesional în sistem dual, care să asigure forța de muncă necesară pentru nivelurile de calificare 3, 4 și 5 ale Cadrului național al calificărilor; aceste programe trebuie să conțină o componentă importantă de învățare la locul de muncă, relevantă pentru calificările profesionale vizate;
  • structura și conținutul opțiunilor de formare propuse au fost agreate de participanți, cu unele completări ce vizează mai ales relevanța programelor propuse pentru calificările vizate și nivelurile acestora;
  • implicarea partenerilor la diferite niveluri de guvernanță este esențială astfel încât să existe sentimentul proprietății asupra soluțiilor adoptate și asumarea de responsabilități specifice legate de elaborarea și aprobarea calificărilor pentru care se dorește organizarea programelor, ințierea programelor de formare, derularea acestora, asigurarea calității învățării la locul de muncă, certificarea calificării; au fost puse în evidență exemple de bune practici ale programelor de formare prin învățământ profesional, în parteneriat cu agenții economici cu experiență în formarea resurselor umane, exemple de la care se poate deyvolta cadrul legislativ și instituțional de implementare pe scară mai largă;
  • s-a convenit că este necesară elaborarea unei variante de contract de formare în sistem dual care să fie flexibilă și care să conțină, printre altele, prevederi clare referitoare la regulile de sănătate și securitate în muncă, condițiile de plată a unor burse suplimentare, responsabilitățile elevului, ale instituției de învățământ și ale companiei, etc.;
  • au fost făcute propuneri relevante referitoare la partajarea costurilor de formare în sistem profesional – dual și sursele de finanțare:
    • facilitățile pentru elevi
    • stimulentele și facilitățile pentru companii

Concluziile Conferinței vor fi incluse într-un Raport care va fi postat pe website-ul CNDIPT, www.tvet.ro si pe www.alegetidrumul.ro. Acestea vor sta la baza elaborării unei foi de parcurs (road map) care va stabili principalele acțiuni pe termen scurt și lung pentru implementarea în România a unui sistem dual funcțional și relevant de pregătire profesională.

Fișiere atașate: