Concluziile consultărilor organizate în Piteşti cu privire la propunerea MENCS de document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a”

În data de 7 iunie 2016, în Aula Universității ”Constantin Brâncoveanu” din Piteşti a avut loc întâlnirea regională în care s-au discutat opţiunile absolvenţilor de clasa a VIII-a de a continua studiile. Au participat reprezentanţi ai autorităților locale, ai inspectoratelor școlare, camerelor de comerț, industrie și agricultură, ale agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, ale agenților economici, precum și ale sindicatelor și patronatelor din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, Prahova.

Majoritatea participanților apreciază inițiativa CNDIPT de a organiza această consultare publică, la care sunt aduși laolaltă toți actorii interesați de educația și formarea profesională, considerând că dialogul reprezintă cea mai bună cale pentru construirea unor parcursuri profesionale în interesul elevilor.

Participanţii, indiferent de statutul lor, (operatori economici, inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, ONG-uri, patronate, sindicate, autorităţi publice locale), exprimă opţiunea fermă de menţinere a învăţământului profesional cu durata de 3 ani în forma actuală, deoarece învăţământul profesional în sistem dual nu va putea fi realizat în judeţele sărace ale regiunii, acolo unde lipsesc operatorii economici mari. Renunţarea la actuala formă de învăţământ profesional ar prezenta riscuri majore pentru asigurarea pieţei muncii cu personal calificat de nivel 3, aşa cum s-a întâmplat anterior prin desfiinţarea şcolii de arte şi meserii. Se poate , însă, regândi acest învăţământ profesional, în aşa fel încât partea teoretică să fie mult mai adaptată la ceea ce se realizează în cadrul stagiilor de pregătire practică.

Toți cei prezenți apreciază, în schimb, că poate fi susținut demersul de introducere a învățământului dual ca alternativă de învăţământ profesional pentru nivelurile de calificare 3, 4 şi 5, deoarece răspunde nevoilor de formare ale operatorilor economici.

Reușita acestuia este, însă, condiționată de:
  • necesitatea introducerii unui contract total nou între operatorul economic, şcoală şi elev care trebuie să cuprindă foarte clar responsabilităţile părţilor, inclusiv ale cursantului pe parcursul formării, să includă prevederi din legislația muncii, deoarece elevul trebuie remunerat. Contractul să fie semnat de elev şi părinte pentru a-i fideliza pe viitorii absolvenți față de operatorul economic;
  • modificarea Codului Muncii și a Codului fiscal;
  • organizarea unui Bacalaureat profesional pentru absolvenții rutelor de învățământ profesional dual, care să permită accesul acestora în învățământul superior;
  • creșterea ponderii teoriei/cultură generală în structura formării profesionale în sistem dual, nivel 4, pentru a oferi posibilitatea susținerii examenului de bacalaureat sau configurarea unor programe de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat pentru elevii care urmează ruta de învățământ profesional dual, nivel 4;
  • consilierea și orientarea profesională a absolvenților de gimnaziu pentru a-i motiva să aleagă învățământul profesional dual;
  • învățământul profesional dual să fie organizat pe grupe mici de elevi, care să ofere posibilitatea operatorilor economici să se implice în această formă de învățământ;
  • facilitățile pentru elevi și operatorii economici să fie substanțiale pentru a-i motiva să aleagă aceste rute de formare profesională;
  • învățământul dual să se realizeze printr-o reformă structurală și prin responsabilizarea tuturor actorilor interesați.