Concluziile consultărilor organizate în Timișoara cu privire la propunerea MENCS de document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a”

Desfășurat în data de 2 iunie în Bibioteca Centrală a Universității Politehnice din Timișoara, evenimentul a adus laolaltă reprezentanți ai autorităților locale, ai inspectoratelor școlare, camerelor de comerț, industrie și agricultură, ale agențiilor județene de ocupare a forței de munca, ale agenților economici, precum și ale sindicatelor și patronatelor și unităților școlare din judeţele Arad și Timiș.

În urma discuțiilor, se consideră necesară diferențierea dintre calificările care se pot dobândi pe ruta liceu tehnologic și școala profesională. Acele calificări care presupun mai multe și mai complexe abilități practice ar trebui dobândite doar pe ruta de școală profesională. Astfel se va putea elimina o posibilă concurență nedorită între cele două rute (în cazul în care același certificat se poate obține în timp mai scurt și cu mai puține eforturi prin ruta liceu tehnologic se va descuraja opțiunea pentru ruta care de fapt ar asigura competențele reale necesare pentru competitivitate). 

Condiția relevanței ofertei este inventarierea corectă și completă a nevoilor angajatorilor. Responsabilitatea acestui proces în acest moment este în sarcina școlilor, care nu au întotdeauna capacitatea de a identifica întreaga cerere locală. Angajatorul care identifică o nevoie care este sub efectivul unei clase este pus în situația de a se angaja prin contract pentru școlarizarea unei clase întregi. Șansele de angajare ale absolvenților sunt reduse. Soluția este punerea în practică a unui mecanism de identificare a mai multor agenți parteneri pentru o clasă școlarizată. 

Pentru consilierea și informarea reală a elevilor și părinților este necesară o schemă de informare și consiliere gestionată de o structură imparțială, care cunoaște atât sistemul, cât și angajatorii. Se argumentează necesitatea unei campanii globale la nivel național, care va respecta deopotrivă interesele angajatorilor și ale școlilor. Această campanie trebuie reluată separat pentru fiecare generație de elevi, cât și pentru părinții acestora, și nu se reduce la o campanie singulară odată cu lansarea prezentelor propuneri. CNDIPT ar putea gestiona această campanie, având ca punct de plecare platform de informare „Alege-ți drumul„. 

Pentru funcționarea propunerilor este necesară revizuirea tipurilor de contracte de formare profeisonală existente. În acest scop se solicită o întâlnire locală în Timișoara, in perioada 10-15 iunie, a celor care au propuneri și care ar putea fi analizate și apoi prezentate pentru fundamentarea deciziilor. 

Se recomandă definirea formei de școlarizare la seral, pentru nivelurile de calificare 4 și 5, forme care ar fi de interes pentru tineri care sunt angajați și optează pentru completarea studiilor sau tineri care sunt în situația de a părăsi de timpuriu școala, pentru a le oferi șansa de a reveni la școală, simultan cu angajarea. 

Se propune găsirea unor soluții pentru acordarea bursei de 200lei/lună pentru elevii cu nevoi speciale, din școlile profesionala speciale, care asigură instruirea practică mai mult în cadrul atelierelor proprii. 

Se recomandă revizuirea modului de obținere a acreditării/autorizării școlilor: cu posibilitatea acreditării pe domeniu și reducerea sau eliminarea taxelor aferente acreditării (sau plata acestora din bugetul de stat). Aceste schimbări ar avea drept efect creșterea capacității școlilor de a se adapta la cerințele în continuă schimbare ale pieței muncii.  

Fișiere atașate: