Concluziile consultărilor organizate în Constanţa cu privire la propunerea MENCS de document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a”

Evenimentul a avut loc Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi a reunit reprezentanți ai autorităților locale, ai inspectoratelor școlare, camerelor de comerț, industrie și agricultură, ai agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, ai agenților economici, precum și ai sindicatelor și patronatelor din judeţele Constanţa şi Tulcea.

S-a apreciat necesitatea introducerii programelor de formare în sistem profesional-dual, deoarece acestea  ar putea conduce la creşterea calităţii şi a relevanţei formării profesionale iniţiale pentru piaţa muncii Discuțiile despre documentul concept „Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”  au condus spre conturarea unor elementele cheie, care pot constitui o bază în vederea asigurării condițiilor necesare pentru implementarea cu succes a programelor de formare în sistem profesional-dual.

S-au identificat câteva aspecte care, în viziunea participanţilor, pot asigura succesul implementării sistemului profesional-dual, precum: 

 • Sistemul profesional-dual va constitui o reușită doar în condiţiile în care, prin pachete de reglementări legislative vor fi sprijinite toate părţile implicate: elevi, agenţi economici şi unităţi de învăţământ;
 • Sunt necesare facilităţi fiscale pentru agenţii economici gândite pragmatic, pentru a putea beneficia de acestea orice agent economic implicat în sistemul profesional-dual;
 • Orientarea şi consilierea profesională timpurie, sistematică  şi de calitate a elevilor, ca şi consilierea părinţilor sunt esenţiale pentru succesul implementării programele de formare în sistem profesional-dual;
 • Formarea cadrelor didactice şi motivarea acestora constituie un element important  în asigurarea unei pregătiri relevante a elevilor în raport cu cerinţele angajatorilor;
 • Sunt necesare reglementări prin care agenţii economici să aibă garanţia că vor beneficia de forţa de muncă pe care au pregătit-o;
 • Este necesară regândirea întregului sistem de formare profesională, atât iniţială cât şi cea adresată adulţilor pentru a asigura acelaşi nivel de competenţe absolvenţilor unei anumite calificări, indiferent de ruta parcursă
 • La nivelul şcolilor sunt necesare mai multe resurse umane implicate în formarea profesională (laboranţi, tehnicieni)
 • Sunt necesare dotări ale unităţilor de învăţământ cu echipamente performante pentru formarea elevilor. Sursele de finanţare pot fi partajate între bugetul naţional şi bugetele agenţilor economici în condiţiile acordării unor facilităţi fiscale substanţiale pentru agenţii economici care dotează şcolile.
 • Sunt necesare bariere de acces la diferite nivele de educaţie şi formare profesională iniţială în funcţie de nivelul de pregătirea al absolvenţilor învăţământului gimnazial.
 • Este necesar să fie gândit sistemul profesional-dual cu o importantă componentă prin care să fie dezvoltat spiritul antreprenorial;
 • Lansarea „Start-up”-urilor pentru absolvenţii învăţământului profesional;