Concluziile consultărilor organizate în Brăila cu privire la propunerea MENCS de document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a

Desfășurat în data de 2 iunie în Aula Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, evenimentul a adus laolaltă reprezentanți ai autorităților locale, ai inspectoratelor școlare, camerelor de comerț, industrie și agricultură, ale agențiilor județene de ocupare a forței de munca, ale agenților economici, precum și ale sindicatelor și patronatelor din judeţele Brăila, Buzău, Galați și Vrancea.
Discuțiile despre documentul concept „Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”  au condus spre conturarea unor elemente cheie, care pot constitui o bază în vederea asigurării condițiilor necesare pentru implementarea programelor de formare în sistem profesional-dual.

S-a formulat aprecierea că introducerea programelor de formare în sistem profesional-dual este nu numai oportună, ci şi foarte necesară.
 
Pentru succesul implementării sistemului profesional-dual, au fost relevate următoarele aspecte:
  • Sistemul profesional-dual va constitui o reușită doar în condiţiile în care, prin pachete de reglementări legislative vizând facilităţile fiscale acordate agenţilor economici, aceştia vor fi sprijiniţi pentru a se implica în programele de formare în sistem profesional-dual;
  • Orientarea şi consilierea profesională timpurie, sistematică şi de calitate a elevilor, precum şi consilierea părinţilor sunt esenţiale pentru succesul implementării programelor de formare în sistem profesional-dual;
  • Formarea continuă a cadrelor didactice, în parteneriat cu agenţii economici, constituie un element important în asigurarea unei pregătiri relevante a elevilor în raport cu cerinţele angajatorilor;
  • Reglementarea statutului tutorelui şi formarea pedagogică a tutorilor sunt aspecte esenţiale pentru asigurarea calităţii formării profesionale a elevilor; 
  • Contractele între elevi şi agenţii economici trebuie să conţină şi reglementări care să fidelizeze elevii față de compania în care își desfășoară pregătirea practică;
  • Asigurarea calităţii programelor de formare în sistem profesional-dual trebuie să cuprindă şi un sistem de autorizare a agenţilor economici care se implică în aceste programe;
  • Creşterea implicării CLDPS este necesară pentru a facilita dezvoltarea parteneriatului dintre unităţile de învăţământ şi agenţii economici.

Fișiere atașate: