Concluziile consultărilor organizate în Piatra Neamţ cu privire la propunerea MENCS de document de politică publică „Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII-a”

Evenimentul a avut loc în 8 iunie 2016, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ și a adus laolaltă reprezentanți ai autorităților locale, ai inspectoratelor școlare, Camerelor de Comerț, Industrie și Agricultură, ale Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă, ale agenților economici, precum și ale sindicatelor și patronatelor din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.

În cadrul întâlnirii, s-au purtat discuţii pe marginea propunerilor detaliate în documentul concept „Opțiunile de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”, precum și despre necesitatea adaptării continue a educaţiei la solicitările pieţei muncii, cu accent pe particularizarea solicitărilor IMM-urilor şi a micilor întreprinzători, care pot contribui la dezvoltarea locală şi regională.

Participanții și-au exprimat clar părerea că sistemul dual de formare profesională este o NECESITATE şi o SOLUŢIE pentru situaţia actuală a economiei și că implementarea acestuia va duce la ridicarea nivelului de calitate al pregătirii profesionale, a compeţentelor absolvenţilor, va îmbunătăţi inserţia acestora pe piaţa forţei de muncă. Doar în acest fel, vor fi satisfăcute cerinţele angajatorilor, ducând la îmbunătăţirea economiei şi, în consecinţă, se vor diminua şi anumite aspecte sociale.

Un aspect important ce a reieșit din discuții e faptul că realizarea pregătirii profesionale în sistem dual nu este posibilă fără implicarea agenţilor economici şi a structurilor parteneriale. PARTENERIATUL este cheia succesului în implementarea acestui sistem. Astfel, trebuie crescut rolul Comitetelor Locale de Dezvoltare al Parteneriatului Social de la nivel de judeţ şi al Consorţiilor Regionale de la nivel de regiune

Toți cei prezenți au fost de acord că implementarea sistemului dual necesită modificări legislative, precum și susținere financiară și/sau facilități fiscale pentru pentru operatorii economici şi pentru elevi.

Este foarte important ca toți factorii decisivi (părinți, profesori din învăţământul gimnazial, operatori economici) să beneficieze de o informare corectă, de consiliere în orice moment și de o implicare activă atunci când e vorba de alegerea şi susţinerea unui traseu profesional pentru un elev. În acest context, a fost reiterată nevoia unei campanii de promovare la nivel naţional, ce ar putea îmbunătăţi atractivitatea sistemului de formare prin învăţământ profesional în general şi prin formare profesională duală, în special.