PUBLICAȚII

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Ghidul de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii în FPI

În cadrul proiectului EQAVET-NRP-RO-2017, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și-a propus să prezinte și să promoveze reușitele instituţiilor implicate în implementarea unui învăţământ profesional şi tehnic de succes. Astfel, în cele şase capitole ale sale, ghidul abordează următoarele aspecte:

  • Promovarea învățării la locul de muncă în parteneriat cu companiile
  • Stimularea inovării și antreprenoriatului
  • Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în învățământul profesional și tehnic
  • Îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională
  • Orientare și consiliere în carieră
  • Formarea și consolidarea competențelor cheie și a altor competențe (dezvoltare durabilă, protecția mediului, etc.)

Din aceeași categorie: