PUBLICAȚII

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic

Procesele de transformare a societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere, reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de educaţie şi formare profesională. Alături de asigurarea accesului la educaţie, de dobândirea unui nivel ridicat de calificare, relevanţa şi calitatea pregătirii celor care învaţă devine semnificativă. În acest context, asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale.

Din aceeași categorie: