SKILLS 4 SMART TCLF INDUSTRIES 2030

Skills4Smart TCLF 2030 reprezintă primul pas către o nouă comunitate dinamică și durabilă a diferiților actori privați/publici, angajați să sprijine dezvoltarea competențelor indispensabile pentru inovarea și realizarea de produse cu valoare adăugată mare și să determine creșterea oportunităților de angajare în UE în sectoarele textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie. 

Prin acest proiect se va înființa un ”campus virtual la nivelul UE” în domeniul modei (”EU Fashion Virtual Campus”) care va împărtăși rezultatele proiectului și alte date utile privind educația/ocuparea forței de muncă, pentru a atrage forța de muncă, pentru a consolida parteneriatele în domeniul VET și parteneriatele între părțile interesate din domeniul TCLF în întreaga UE.
Fișiere atașate: