PUBLICAȚII

Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a exista.

Meseria face diferența


Tehnologia se schimbă de la zi la zi, generaţia tânără are nevoie de consiliere şi orientare pentru carieră, operatorii economici duc lipsă de forţă de muncă, societatea românească îşi uneşte forţele pentru a deveni relevantă pentru tinerii de astăzi pentru a-i păstra ca cetăţeni activi. În aceste condiţii, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este un partener de încredere al Ministerului Educaţiei şi Cercetării în acţiunile de promovare iniţiate în cadrul Campaniei „Meseria face diferenţa!”.Scopul acestei campanii este de a promova meseriile relevante pentru piaţa muncii, care pot fi alese de către elevi, în condiţiile unui traseu profesional sprijinit de şcoală şi de operatorii economici.

Din aceeași categorie: