Tehnologii Verzi pentru Locuri de Muncă Verzi

La inițiativa Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) s-a desfășurat atelierul național “Tehnologii Verzi pentru Locuri de Muncă Verzi”, în perioada 5-6 decembrie 2022 la București.

Evenimenul a fost finanțat prin Proiectul Echipa Națională de Experți VET și a avut ca obiectiv general formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic, specializarea Electric, cu privire la dezvoltările actuale în domeniul bateriilor electrice și acumulatorilor.

Acest atelier național a reunit 46 de participanți: 33 de cadre didactice din IPT- reprezentanți a 33 de județe, experți VET și specialiști din industrie, cu invitat special Silvia Vlăsceanu, Director Executiv HENRO - Asociația producătorilor de energie electrică din România.

Pe lângă noțiunile de specialitate prezentate, au fost abordate și tematici cu privire la principalele priorități ale politicilor UE în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiilor pentru Tranziția Verde, noile reglementări privind bateriile și țintele prevăzute de Pactul Verde European.

Prezentările au fost susținute de:
- prof. Irina-Aura MANOLACHE, cadru didactic de la Liceul Tehnologic “Radu Negru”,Galați’; 
- prof. dr. Mihai – Alexandru BLAJ, cadru didactic care activează atât la Liceul Teoretic „I.C. Brătianu”din Hațeg, cât și la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”din Deva;

Fișiere atașate: