OFERTA 2020-2021

Județul Giurgiu

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Nivel de școlarizare Tip de învățământ Mediu Proprietate Clase Nr. de
elevi
Parteneri
Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu"
Bolintin -Vale
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 28 PĂUN CONSTRUCT SRL , EMI TRANS COM SRL , ACTIV HUB SOLUTIONS
Comerciant-vânzător
Comerţ
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 28 ASDO CWM SRL , CONSUM COOP , DALIA MIX MARKET SRL
Tehnician în instalaţii electrice
Electric
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician în industria textilă
Industrie textilă şi pielărie
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
Mecanică
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician mecatronist
Mecanică
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician în activităţi economice
Economic
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 2 56 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician în activităţi de comerţ
Comerţ
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul"
Călugăreni
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 28 AGROTOTAL SRL
Liceul Tehnologic Mihai Viteazul
Călugăreni
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Protecţia mediului
învăţământ liceal tehnologic de masă Rural Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Școala Profesională
Clejani
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învăţâmânt profesional de masă Rural Stat 3 84 CRISTOF &SERVICE SRL
Liceul Tehnologic nr. 1
Comana
Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Silvicultură
învăţământ liceal tehnologic de masă Rural Stat 2 56 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Colegiul Tehnic Viceamiral "Ioan Bălănescu"
Giurgiu
Electrician constructor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 0.5 14 SHIPYARD ATG GIURGIU , AMC IMPEX SRL
Dulgher -tâmplar-parchetar
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 0.5 14 EUROMOBILA PROD SRL
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 28 SHIPYARD ATG GIURGIU, IMSAT SA , ELISAN SRL , AMC IMPEX SRL , CRISIR INSTAL SRL , ADMINISTRA'IA ZONEI LIBERE GIURGIU, METALURGICA CAVATORTA SRL, PRESTO EXPEDITION SRL
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 28 IMSAT SA , SHIPYARD ATG GIURGIU , TOP TEHNOLOGY
Brutar - patiser -preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 28 ENIGMA SRL , KEVINMARY PRODUCR SRL , ARGO 91 SRL
Sudor
Mecanică
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 0.5 15 IMSAT SA , SHIPYARD ATG GIURGIU , ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA
Mecanic auto
Mecanică
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1.5 43 LUCMAR SRL , ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE , PRESTO EXPEDITION SRL
Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu
Giurgiu
Tehnician electrotehnist
Electric
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Liceul Tehnologic "Ion Barbu"
Giurgiu
Comerciant-vânzător
Comerţ
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 30 ASMCRIS STORE SRL , EUROLUX SRL , R.ART SRL
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 28 NEW SRL , COSMO SRL
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Turism şi alimentaţie
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 30 CALYPSO FOOD SRL , RESTAURANT METROPOLITAN SRL , REASTAURANT CASA ROMÂNEASCĂ , ONITOF COMPANY SRL , COSMO SRL
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învăţâmânt profesional de masă Urban Stat 1 30 CALYPSO FOOD SRL , RESTAURANT METROPOLITAN SRL , REASTAURANT CASA ROM\NEASCĂ , ONITOF COMPANY SRL , COSMO SRL
Tehnician în activităţi de comerţ
Economic
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician în administraţie
Economic
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician în gastronomie
Turism şi alimentaţie
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Liceul Udriște Năsturel
Hoatrele
Tehnician în activităţi economice
Economic
învăţământ liceal tehnologic de masă Rural Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Liceul Tehnologic "Tiu Dumitrescu"
Mihăilești
Tehnician în activităţi economice
Economic
învăţământ liceal tehnologic de masă Urban Stat 3 84 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Liceul Tehnologic nr. 1
Prundu
Tehnician agronom
Agricultură
învăţământ liceal tehnologic de masă Rural Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Protecţia mediului
învăţământ liceal tehnologic de masă Rural Stat 1 28 Contractele de pregătire practică cu operatorul/ operatorii economic/i se încheie la începutul anului şcolar.