ȘCOLARIZARE 2019-2020

Județul Olt

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Balş
Balş
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 18 28 29
Liceul Tehnologic Nr. 1 Balş
Balş
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 2 49
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 9 7
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 7
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Liceul Tehnologic "Constantin Filipescu" Caracal
Caracal
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 12 22
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 18
Liceul Tehnologic "Dimitrie Petrescu" Caracal
Caracal
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 23 15 15
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 24 13 13
Zootehnist
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 21
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 28 14 23
Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Caracal
Caracal
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Sudor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 12
Strungar
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 29 15 22
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 16
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 26
Liceul Tehnologic "Danubius" Corabia
Corabia
Lucrător în agroturism
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 28
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Urban Stat 1 15
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 24
Mecanic agricol
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 16
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 20
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 27
Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt
Drăgănești-Olt
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 1 28 14
Zidar - pietrar - tencuitor
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
învățământ profesional Urban Stat 1 26
Liceul Tehnologic Izvoarele
Izvoarele
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Rural Stat 1 1 19 19
Liceul "Ștefan Diaconescu" Potcoava
Potcoava
Preparator produse din carne şi peşte
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 26 22
Liceul Tehnologic "Constantin Brâncoveanu" Scorniceşti
Scorniceşti
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 20
Liceul Tehnologic "Alexe Marin" Slatina
Slatina
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 1 14 11
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 1 14 13
Frezor - rabotor - mortezor
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 11
Sculer matriţer
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 10
Strungar
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 10
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 10
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 11
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 17
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 12
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 15 15 27
Tinichigiu vopsitor auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 13 13 5
Liceul Tehnologic "CAROL I" Slatina - structură a Liceului Tehnologic "Petre S. Aurelian" Slatina
Slatina
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 25 22
Liceul Tehnologic "Petre S. Aurelian" Slatina
Slatina
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 29 15 12
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 28
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 29 21
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 10
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 25
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Estetica şi igiena corpului omenesc
învățământ profesional Urban Stat 1 28
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina
Slatina
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 14 16 12
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 10
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 27
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învăţământ dual Urban Stat 1 1 1 14 23 26
Electronist aparate şi echipamente
Electronică, automatizări
învăţământ dual Urban Stat 1 2 14 32
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învăţământ dual Urban Stat 1 14
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 19 18
Liceul Tehnologic Tufeni
Tufeni
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 18
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Rural Stat 1 21
Liceul Tehnologic Văleni
Văleni
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 15 15 15
Liceul Tehnologic Vitomirești
Vitomirești
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Mecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 11