ȘCOLARIZARE 2019-2020

Județul Giurgiu

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Tip Mediu Proprietate Clase Nr. elevi
IX X XI IX X XI
Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu" Bolintin Vale
Bolintin Vale
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 29 26 22
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 22 15
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 21
Școala Profesională Clejani
Clejani
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Rural Stat 1 1 1 26 28 12
Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu
Giurgiu
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
învățământ profesional Urban Stat 1 1 20 15
Mecanic auto
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 2 1 40 21
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 10
Electronist reţele de telecomunicaţii
Electronică, automatizări
învățământ profesional Urban Stat 1 13
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 11
Sudor
Mecanică
învățământ profesional Urban Stat 1 1 14 9
Brutar - patiser - preparator produse făinoase
Industrie alimentară
învățământ profesional Urban Stat 1 1 17 9
Liceul Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu
Giurgiu
Comerciant - vânzător
Comerţ
învățământ profesional Urban Stat 1 18
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 1 1 30 28 14
Bucătar
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 30
Cofetar - patiser
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 14
Lucrător hotelier
Turism şi alimentaţie
învățământ profesional Urban Stat 1 17