OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Județul Giurgiu

Unitatea de învățământ Calificare / Domeniu Clase Tip Nr. locuri Angajatori
Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu
BOLINTIN VALE
Comerciant-vânzător
Comerţ
1 invatamant profesional 28 SC ATU SRL (5) SC CENTRUL DE COMERT BOLINTIN VALE SRL (6) SC CONSUM COOP (6) SC COMPROIECT PARASE SRL (6) SC ASDO OWM SRL (5)
Electrician exploatare joasă tensiune
Electric
1 invatamant profesional 28 SC KAKTUS TRANS SRL (7) SC EMI TRANS COM SRL (7) SC DAILY SHOP SRL (7) SC MYK KAKTUS COMPANY SRL (7)
Confecţioner produse textile
Industrie textilă şi pielărie
1 invatamant profesional 28 MOISE ANASTASIA FLORINA (9) ENE DIDINA (9) LIDIA MODERN FASHION SRL (10)
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul,, Călugăreni
CĂLUGĂRENI
Agricultor culturi de câmp
Agricultură
1 invatamant profesional 28 SC AGROMEC STOENEȘTI SA (28)
Școala Gimnazială Nr. 1 CLEJANI
CLEJANI
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
1 invatamant profesional 28 JCR - CRISTOF CONSULTING SRL (28)
Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu”
GIURGIU
Electronist reţele de telecomunicaţii
Electronică, automatizări
1 invatamant profesional 28 SC REOS PRODUCTION SRL (28)
Electromecanic centrale electrice
Electromecanică
0.5 invatamant profesional 14 SC CRISIR INSTAL SRL (6) SC ELISAN SRL (8)
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electromecanică
0.5 invatamant profesional 14 SC IMSAT SEE (4) SC Shipyard ATG Giurgiu SRL (4) SC ELISAN SRL (3) SC CRISIR INSTAL SRL (3)
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Mecanică
0.5 invatamant profesional 14 SC Shipyard ATG Giurgiu SRL (7) SC IMSAT SEE (7)
Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu”/Liceul Tehnologic Miron Nicolescu
GIURGIU
Sudor
Mecanică
0.5 invatamant profesional 14 SC Shipyard ATG Giurgiu SRL (5) OMA OFFICINA METAL MECCANICA ROMANIA (4) SC IMSAT SEE (5)
Constructor-montator de structuri metalice
Mecanică
0.5 invatamant profesional 14 OMA OFFICINA METAL MECCANICA ROMANIA(14)
Operator la maşini cu comandă numerică
Mecanică
0.5 invatamant profesional 14 SC TOP TEHNOLOGY SRL (14)
Brutar - patiser -preparator produse făinoase
Industrie alimentară
0.5 invatamant profesional 14 SC DOLCE PAN GOLD SRL (14)
Preparator produse din lapte
Industrie alimentară
0.5 invatamant profesional 14 SC LACTA SA (14)
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu,, Giurgiu
GIURGIU
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Turism şi alimentaţie
1 invatamant profesional 28 SC COSMO SRL (14) SC OCTOGON FOOD SRL (14)