Interes crescut pentru învățământul profesional și tehnic! 65.389 elevi sunt înscriși în anul școlar 2015-2016

Alocarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional se realizează pe baza cererii angajatorilor, fiecare unitate de învăţământ fiind obligată să depună, ca anexe la proiectul planului de şcolarizare, contractele-cadru încheiate cu angajatorii în vederea efectuării pregătirii practice a elevilor (în baza OMECTS nr. 3539/14.03.2012).

În anul școlar 2015-2016 sunt înscriși în învățământul profesional65.389 elevi , astfel:

  • învățământ profesional de 2 ani: 10.446 elevi
  • învățământ profesional de 3 ani: 54.943 elevi în total, din care 31.988 elevi în clasa a IX-a și 22.955 elevi în clasa a X-a

Despre organizarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani

Pregătirea prin învăţământul profesional cu durata de 2 ani este parte a liceului tehnologic şi este organizată după finalizarea clasei a IX-a; învăţământul profesional cu durata de 2 ani este organizat în baza O.M.E.C.T.S. nr. 3168/03.02.2012. Pe parcursul celor doi ani de studiu se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru o anumită calificare profesională. Pregătirea prin învăţământul profesional este organizată atât în şcoală cât şi la angajator. Orarul este unul flexibil şi este stabilit de şcoală împreună cu angajatorul unde se organizează stagiul de practică:

  • În primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă 60% din timpul total alocat programului .
  • În al doilea an 75% din timp este alocat pregătirii practice .
  • Pe parcursul celor doi ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 11 săptămâni, 6 săptămâni în primul an şi 5 săptămâni în cel de-al doilea an .

Despre organizarea învăţământului profesional cu durata de minimum 3 ani

Admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la nivelul unităţii de învăţământ, pe baza opţiunii formulate de elevi, în urma preselecţiei candidaţilor (după caz, dacă operatorul economic partener solicită acest lucru), a probei suplimentare de admitere (după caz, dacă numarul candidaţilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile), ca urmare a consilierii şi orientării anterioare. Admiterea în învăţământul profesional se face similar învățământului profesional cu durata de 2 ani, pregătirea este organizată atât în școală, cât și la angajator, iar programul de pregătire este stabilit de școală împreună cu angajatorii:

  • în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la agentul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului ;
  • în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice ;
  • în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice .

Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni , 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al treilea an. Stagiile de practică nu includ orele de pregătire practică săptămânale, care pot fi organizate atât în şcoală (dacă există ateliere şi echipamente) cât şi la compania partener de practică.