Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018-2019 – Învăţământ profesional şi învăţământ dual

  • Info IPTAnul școlar 2018-2019 sosește pentru absolvenţii clasei a VIII-a cu o ofertă educațională îmbogățită pentru formare profesională, având în vedere că sunt puse la dispoziția tinerilor un număr generos de 38.345 locuri la învățământ profesional, din care 5.542 locuri la învățământ dual, la nivelul întregii țări.


Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:


  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
  • Minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual


Unitățile de învățământ profesional și tehnic care au în ofertă locuri la aceste niveluri de învățământ, vor avea alături operatorii economici, unde viitorii elevi de clasa a IX-a se vor putea pregăti practic, pe toată durata școlarizării, în condiții reale de muncă și unde vor  avea oportunitatea să opteze pentru un loc de muncă după finalizarea studiilor.


În această perioadă, până în 19 mai 2018, se desfășoară în întreaga țară ample acțiuni de promovare și popularizare a ofertei educaționale pentru învățământul profesional și învățământul dual, prilej cu care viitorii absolvenți de gimnaziu primesc informații complete pentru a putea alege traseul educațional care vine în întâmpinarea aspirațiilor lor.


Prima etapă pentru înscrierea elevilor va începe în data de 15 iunie 2018. Unitățile de învățământ gimnazial și unitățile de învățământ care au ofertă educaţională pentru învățământul profesional și învățământul dual, vor furniza toate informațiile de care absolvenții de gimnaziu vor avea nevoie pentru înscrierea pe locurile disponibile în anul școlar 2018-2019.


Detalii privind calendarul admiterii se poate regăsi în OMEN nr. 4795/ 31.08.2017, privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019, care se poate accesa aici.


Oferta educaţională pentru învăţământul profesional şi pentru învăţământul dual, detaliată pe regiuni de dezvoltare și județe, se poate regăsi în fișierele atașate
Fișiere atașate:

Categorii

Important

Mai sunt 31.169 locuri libere pentru a doua etapa de admitere in invatamantul profesional si pentru invatamantul dual

La finalul primei etape de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru anul şcolar 2...

Peste 52.000 locuri disponibile pentru învăţământul profesional, inclusiv dual pentru anul şcolar 2019-2020

Eforturile Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a răspunde operatorilor economici în vederea asig...

“Masă rotundă de Nivel Înalt” organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing”

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Teh...

OMEN 174/2019 - corelarea planurilor de învățământ cu structura anului scolar 2019-2020

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 174/05.03.2019 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr....

Learning by Doing - Titlul de Excelență 2019 – de la inovare locală la recomandări de politici naționale

Titlul de excelență 2019 atinge nivelul național prin extinderea mecanismului în județele Alba, Dâmb...