Mai sunt 31.169 locuri libere pentru a doua etapa de admitere in invatamantul profesional si pentru invatamantul dual

  • Info IPT


La finalul primei etape de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru anul şcolar 2019-2020, mai sunt 31.169 locuri libere, din care 4.239 locuri pentru învăţământul dual.

Suntem în plin proces de înscriere, pănă la data de 24 iulie urmând să se deruleze următoarele:

Învăţământ profesional:
  • eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/ admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a. 
  • înscrierea candidaţilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat. 

Învăţământ dual:
  • eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat (fără anexa: “Fișa de opțiuni pentru învățământul dual”, care se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual), pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/ admiși la liceu sau la învățământul profesional sau la învățământul dual, și care solicită să participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a.
  • înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învăţământ care organizează învățământ dual.


În zilele de 25, 26, 29 iulie 2019 se derulează proba de preselecţie pentru învăţământul profesional şi proba eliminatorie pentru învăţământul dual, dacă aceste probe au fost solicitate de către operatorii economici, viitori parteneri ai unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic.

Detalii privind calendarul admiterii se pot regăsi în OMEN nr. 5031/ 04.09.2018. Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020 se poate accesa aici.

Locurile libere din oferta educaţională pentru învăţământul profesional şi pentru învăţământul dual, detaliată pe județe, se poate regăsi mai jos:

REGIUNEA NORD EST


REGIUNEA SUD EST


REGIUNEA SUD MUNTENIA


REGIUNEA SUD VEST OLTENIA


REGIUNEA VEST


REGIUNEA NORD VEST


REGIUNEA CENTRU


REGIUNEA BUCURESTI ILFOV
Categorii

Important

Mai sunt 31.169 locuri libere pentru a doua etapa de admitere in invatamantul profesional si pentru invatamantul dual

La finalul primei etape de admitere în învăţământul profesional, inclusiv dual, pentru anul şcolar 2...

Peste 52.000 locuri disponibile pentru învăţământul profesional, inclusiv dual pentru anul şcolar 2019-2020

Eforturile Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a răspunde operatorilor economici în vederea asig...

“Masă rotundă de Nivel Înalt” organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing”

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Teh...

OMEN 174/2019 - corelarea planurilor de învățământ cu structura anului scolar 2019-2020

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 174/05.03.2019 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr....

Learning by Doing - Titlul de Excelență 2019 – de la inovare locală la recomandări de politici naționale

Titlul de excelență 2019 atinge nivelul național prin extinderea mecanismului în județele Alba, Dâmb...