Mai sunt 19.334 locuri libere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul dual

  • Info IPTDupă prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual au mai rămas libere:

  • 17.614 locuri pentru învăţământul profesional de stat;
  • 1.720 locuri pentru învăţământul dual.

Detalii despre unităţile de învăţământ care mai au locuri libere pentru învăţământul profesional şi pentru învăţământul dual se regăsesc aici, iar o situaţie centralizată la nivel naţional privind numărul de locuri libere se poate regăsi aici. Se pot consulta locurile libere rămase şi pentru învăţământul profesional şi dual special aici.

Etapa a doua de admitere în învăţământul profesional de stat va începe în data de 29 august 2017, iar înscrierea elevilor se derulează:

  • în perioada 29-31 august 2017, până la ora 15:00 la unităţile de învăţământ profesional la care au rămas locuri la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat;
  • în perioada 4-5 septembrie 2017 la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care nu organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat.

Detalii privind perioadele aferente admiterii în etapa a doua în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018 se regăsesc aici.

Etapa a doua de admitere în învăţământul dual va începe în data de 29 august 2017, iar înscrierea elevilor se derulează în perioada 29-30 august 2017, până la ora 15:00 la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual care se eliberează și se completează la unitatea de învăţământ care organizează învățământ dual.

Detalii privind perioadele aferente admiterii în etapa a doua în învăţământul dual pentru anul şcolar 2017-2018 se regăsesc aici.
Fișiere atașate:

Categorii

Important

Operatorii economici pot solicita până la data de 17 noiembrie 2017 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2018-2019

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Contractul de pregătire practică a elevilor din învățământul dual

Începând cu anul școlar 2017-2018, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățăm...

Ghidul de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii în formarea profesională iniţială

Beneficiile participării în IPT și, la scară mai extinsă în EFP (educație și formare profesională), ...