Ghidul de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii în formarea profesională iniţială

  • Info IPT
Beneficiile participării în IPT și, la scară mai extinsă în EFP (educație și formare profesională), pot lua diverse forme și apar la diferite momente de timp, atât pentru persoanele care participă în acest sistem cât și pentru angajatori și societate, în general.

Pentru persoanele care se află în IPT/ EFP beneficiile apar atât în timpul cât și (mult) după participarea la programul de formare. Persoanele participante se bucură de avantajele sprijinului, din ce în ce mai mare, pe parcursul formării (calitatea programelor de formare, sprijin financiar, etc.), dar și de câștiguri îmbunătățite după absolvire, șanse mai mari de angajare, mobilitate, capacitate de învățare pe tot parcursul vieții, condiții din ce în ce mai avantajoase de muncă și satisfacția de a avea locuri de muncă.

În cadrul proiectului EQAVET-NRP-RO-2017, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și-a propus să prezinte și să promoveze reușitele instituţiilor implicate în implementarea unui învăţământ profesional şi tehnic de succes. Astfel, în cele şase capitole ale sale, ghidul abordează următoarele aspecte:

  • Promovarea învățării la locul de muncă în parteneriat cu companiile
  • Stimularea inovării și antreprenoriatului
  • Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în învățământul profesional și tehnic
  • Îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională
  • Orientare și consiliere în carieră
  • Formarea și consolidarea competențelor cheie și a altor competențe (dezvoltare durabilă, protecția mediului, etc.)
Fișiere atașate:

Categorii

Important

“Masă rotundă de Nivel Înalt” organizată în cadrul proiectului „Learning by Doing”

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional si Teh...

OMEN 174/2019 - corelarea planurilor de învățământ cu structura anului scolar 2019-2020

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 174/05.03.2019 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr....

Learning by Doing - Titlul de Excelență 2019 – de la inovare locală la recomandări de politici naționale

Titlul de excelență 2019 atinge nivelul național prin extinderea mecanismului în județele Alba, Dâmb...

Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică ...

Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...