Consultare publică privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

  • Info IPT

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-
2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 5068/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 841/24.10.2016.

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3
pentru anul şcolar 2018-2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3556/29.03.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/04.04.2017.

Pentru buna desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual supunem
consultării publice, următoarelor documente care se vor aproba ulterior prin ordin de ministru:
Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 25.08.2017 pe adresa de e-mail
vet@tvet.ro.Fișiere atașate:

Categorii

Important

A doua sesiune a admiterii în în învăţământul profesional de stat și în învăţământul dual

Sesiunea de toamnă a admiterii în învăţământul profesional de stat începe marți, 29 august...

Mai sunt 19.334 locuri libere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul dual

După prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual au mai rămas libere...

Mai sunt 1.894 de locuri disponibile în învăţământul dual pentru anul şcolar 2017-2018

În conformitate cu calendarul în vigoare (OMEN nr. 3792 / 2017), după prima sesiune de înscriere la ...

Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual

Începând cu anul şcolar 2017-2018, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor...