Consultare publică privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

  • Info IPT

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-
2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 5068/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 841/24.10.2016.

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3
pentru anul şcolar 2018-2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3556/29.03.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/04.04.2017.

Pentru buna desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual supunem
consultării publice, următoarelor documente care se vor aproba ulterior prin ordin de ministru:
Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 25.08.2017 pe adresa de e-mail
vet@tvet.ro.Fișiere atașate:

Categorii

Important

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018-2019 – Învăţământ profesional şi învăţământ dual

Anul școlar 2018-2019 sosește pentru absolvenţii clasei a VIII-a cu o ofertă educațională îmbogățită...

Operatorii economici pot solicita până la data de 17 noiembrie 2017 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2018-2019

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Contractul de pregătire practică a elevilor din învățământul dual

Începând cu anul școlar 2017-2018, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățăm...