Consultare publică privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

  • Info IPT

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-
2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 5068/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 841/24.10.2016.

Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3
pentru anul şcolar 2018-2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului naţional al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3556/29.03.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 231/04.04.2017.

Pentru buna desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual supunem
consultării publice, următoarelor documente care se vor aproba ulterior prin ordin de ministru:
Observațiile și propunerile pot fi comunicate până în data de 25.08.2017 pe adresa de e-mail
vet@tvet.ro.Fișiere atașate:

Categorii

Important

Operatorii economici pot solicita până la data de 17 noiembrie 2017 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2018-2019

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Contractul de pregătire practică a elevilor din învățământul dual

Începând cu anul școlar 2017-2018, efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învățăm...

Ghidul de bune practici instituţionale în asigurarea calităţii în formarea profesională iniţială

Beneficiile participării în IPT și, la scară mai extinsă în EFP (educație și formare profesională), ...