Conferinţa naţională finală a proiectului DALIVET – moment de bilanţ pentru activităţile derulate pentru dezvoltatea învăţământului profesional şi tehnic în România

  • Info IPT

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a derulat în data de 27 septembrie 2016, Conferința Finală a Proiectului „Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională iniţială în România (DAL-IVET)”. Conferința a constituit un prilej pentru a disemina rezultatele obţinute în cadrul proiectului, care au avut la bază schimbul de bune practici din sisteme de educaţie şi formare profesională în care funcţionează cu succes scheme de învățare la locul de muncă, inclusiv de tip dual și ucenicie. În cadrul acestui eveniment ne-am propus să discutăm despre oportunitățile de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic în contextul consolidării componentei de învăţare la locul de muncă.

Principalele teme abordate în cadrul conferinței au vizat relevanța, calitatea și guvernanța programelor de învățare la locul de muncă, în contextul dezvoltărilor la nivel internațional, al transformărilor sistemului de învățământ profesional și tehnic din România și al necesității optimizării cooperării cu mediul economic.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului economic, autorităților publice, unităților de învățământ profesional și tehnic, universităților, partenerilor sociali, care sunt sau pot fi implicați în programe de învățare la locul de muncă. Conferința a beneficiat de participarea reprezentanţilor partenerului transnational din cadrul proiectului, Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen rAöR, precum şi a domnului Director Tobias KAZICH, Departamentul pentru Formare Profesională din cadrul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului Baden-Württemberg, Germania.


Fișiere atașate:

Categorii

Important

Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică ...

Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 823/26.09.2018, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr...

Compendiumul de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității IPT – Povești de succes, volumul II

Vocea foștilor absolvenți de învățământ profesional și tehnic se face auzită prin intermediul Compen...

Mai sunt 21.951 locuri libere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul dual

După prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual, la data de 6 iulie...