Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED

  • Info IPT

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED selectat în cadrul Programului Operaționale Capacitate Administrativă  cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European și implementat de către CNDIPT are drept scop principal optimizarea alocării de resurse financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ de către autoritățile locale și instituțiile de învățământ superior în cadrul Programului Operațional Regional, Programului Operațional de Competitivitate și Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Optimizarea alocării de resurse financiare și de investiții în infrastructura educațională prin elaborarea unei strategii naționale consultate public, ce asigură decizii informate, bazate pe date concrete rezultate din studii și analize.
  • Creșterea capacităţii administraţiei publice de asigurare a transparenței procesului decizional, orientat către cetățean și corelat cu piața muncii, pentru învăţământul profesional şi tehnic.
  • Creșterea capacității planificare strategică la nivel central și local, de implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor, mecanismelor, standardelor şi procedurilor cu privire la educaţia şi formarea profesională şi investițiile în infrastructura de educație.

În acest context, una dintre activitățile desfășurate în cadrul proiectului este  A7 – activitate ce presupune actualizarea portalului alegetidrumul.ro pentru a îl transpune pe acesta într-un instrument de informare și consultare la dispoziția cetățenilor, companiilor și școlilor privind oportunitățile de educaţie şi formare profesională prin  ÎPT – R7. În perioada următoare platforma urmează să includă un modul care să permită corelarea ofertei de formare profesională cu cerințele pieței muncii. Componentă de consultare a factorilor interesaţi va urmări cu precădere colectarea de la nivelul companiilor a informaţiilor privind nevoile de calificări şi competenţe în scopul adaptării ofertei de formare profesională la nevoile angajatorilor.

În acest mod se realizează în mod continuu o corectă dimensionare  a ofertei ÎPT şi, pe cale de consecinţă se vor obţine informaţii care pot contribui la formularea şi actualizarea nevoilor şi priorităţilor de dezvoltare a infrastructurii educaţionale pentru formarea profesională și contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului INFRAED. 

Prin actualizarea și mentenanţa platformei publicul interesat se poate informa cu privire la oportunităţile de educaţie şi formare profesională prin ÎPT

Pentru mai multe informații despre proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale  - INFRAED vă rugăm să accesați pagina de web dedicată www. infraed.ro/rezultate


Categorii

Important

Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică ...

Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 823/26.09.2018, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr...

Compendiumul de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității IPT – Povești de succes, volumul II

Vocea foștilor absolvenți de învățământ profesional și tehnic se face auzită prin intermediul Compen...

Mai sunt 21.951 locuri libere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul dual

După prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual, la data de 6 iulie...