Implicarea operatorului economic în formarea profesională a elevilor – piatra de temelie pentru o economie puternică

  • Cadru legalUn demers important pentru corelarea ofetei educaţionale cu cererea pieţei muncii este acela în care operatorii economici sunt invitaţi să-şi exprime solicitarea de implicare în şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Astfel, prin Nota VET/2983/09.11.2015, până la data de 11 decembrie 2015 , operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să-şi exprime intenţia de colaborare cu unităţile de învăţământ prin completarea Anexei 2 la Nota VET/2983/09.11.2015 şi transmiterea acesteia la Inspectoratul Şcolar Judeţean din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea sau la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Modelul de solicitare se regăseşte în documentul de mai jos:


Implicarea operatorilor economici în şcolarizarea elevilor este una semnificativă, datorită calităţii formării oferite în parteneriat cu aceştia, în cadrul pregătirii practice. Pe parcursul celor 3 ani, pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică, în care sunt implicaţi operatorii economici, deţin o pondere importantă din totalul orelor din planul de învăţământ, astfel: în primul an 40%, în al doilea an 74%, iar în al treilea an, 75%.


Operatorii economici au posibilitatea să se implice în mod direct în formarea elevilor din învăţământul profesional cu durata de 3 ani, contribuind astfel la asigurarea unei pregătiri cât mai apropiate de propriile exigențe. Implicarea operatorilor economici este reglementată prin OMEN nr. 3136/20.02.2014 şi vizează:


  • selecţia elevilor la admiterea în învăţământul profesional;
  • elaborarea în parteneriat cu unitatea de învăţământ a curriculum-ului în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire practică;
  • formarea elevilor pe parcursul stagiilor de pregătire practică;
  • evaluarea curentă şi finală a elevilor în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale.

Fișiere atașate:

Categorii

Important

Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică ...

Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 823/26.09.2018, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr...

Compendiumul de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității IPT – Povești de succes, volumul II

Vocea foștilor absolvenți de învățământ profesional și tehnic se face auzită prin intermediul Compen...

Mai sunt 21.951 locuri libere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul dual

După prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual, la data de 6 iulie...