Solicitarea avizului consultativ al Consorţiului regional pentru solicitanţii care doresc depunerea de proiecte pentru unităţi de învăţământ profesional şi tehnic în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

  • Info IPT
În vederea acordării Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții efectuate de către autoritățile publice locale la unitățile de învățământ profesional și tehnic (IPT), finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR/10/2017), axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile şi axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, este necesar avizul consultativ din partea Consorțiilor regionale însoțit de o recomandare de ierarhizare la nivel regional a unităților IPT care sunt propuse pentru finanțare pentru investiții în infrastructură.


În scopul obţinerii avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale, entităţile interesate vor depune/ vor transmite la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, instituţia care asigură secretariatul Consorţiilor regionale, solicitarea de eliberare a avizului respectiv, care să conţină în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

  • denumirea instituţiei solicitante;
  • axa prioritară din POR pe care se doreşte depunerea proiectului;
  • denumirea unităţii de învăţământ profesional şi tehnic pentru care se doreşte depunerea proiectului pentru finanţare din POR;
  • descrierea investiţiei care se doreşte a se face în unitatea de învăţământ profesional şi tehnic şi domeniul de pregătire pentru care se face investiţia.


Solicitarea se depune la secretariatul Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, situat în Bucureşti, strada Spiru Haret nr. 10-12, etaj 1, sau se transmite prin fax la nr. 021.312.54.98 sau e-mail la adresa vet@tvet.ro.


Vă rugăm să transmiteţi din timp solicitarea de obţinere a avizului consultativ al Consorţiului regional ţinând cont de faptul că în componenţa Consorţiului regional intră reprezentanţi ai multor instituţii din toate judeţele regiunii de dezvoltare, ceea ce presupune o perioadă suficientă de timp pentru consultarea acestora. Pentru obţinerea avizului consultativ se va respecta Procedura nr. VET 4071/ 29.12.2017 pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale pentru solicitanţii care doresc depunerea de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.


  • Procedura nr. VET 4071/ 29.12.2017 pentru acordarea Avizului consultativ din partea Consorţiilor regionale
  • OMEN nr. 5357/ 16.10.2017 pentru acordarea Avizului Ministerului Educaţiei Naţionale privind oportunitatea realizării unor investiţii finanţate prin Programul Operaţional Regional – POR/2016/4
  • OMEN nr. 5692/ 21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea Avizului Ministerului Educaţiei Naţionale privind oportunitatea realizării unor investiţii finanţate prin Programul Operaţional Regional – POR/10/2017
  • Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), care pot fi consultate aici
  • Anexa 13 – Ierarhizare unităţi IPTFișiere atașate:

Categorii

Important

Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică ...

Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 823/26.09.2018, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr...

Compendiumul de bune practici pentru creșterea vizibilității și atractivității IPT – Povești de succes, volumul II

Vocea foștilor absolvenți de învățământ profesional și tehnic se face auzită prin intermediul Compen...

Mai sunt 21.951 locuri libere pentru a doua etapă de admitere în învăţământul profesional şi învăţământul dual

După prima etapă de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual, la data de 6 iulie...