Learning by Doing - Titlul de Excelență 2019 – de la inovare locală la recomandări de politici naționale

  • Info IPT
Titlul de excelență 2019 atinge nivelul național prin extinderea mecanismului în județele Alba, Dâmbovița și Dolj; astfel acoperim deja patru Regiuni din România – Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Vest. Până în data de 30 martie 2019, școlile ÎPT din aceste județe își pot depune candidatura pentru a obține Titluri de excelență pentru - Relevanța ofertei, Atractivitate, Inovare, Flexibilitate și Business. Până la acest moment avem 14 școli înscrise.

Titlul de excelență este un mecanism prin care școlile din învățământul profesional și tehnic sunt recunoscute de actorii locali (autorități județene, mediul economic, membri CLDPS) pentru bune practici, inovare, pentru efortul de a răspunde cerințelor pieței muncii prin ofertele acestora de formare inițială.

Proiectul Learning by Doing, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea, implementat în România de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, a oferit posibilitatea de a dezvolta și extinde Titlul de Excelență. Dacă primul exercițiu de acest tip s-a petrecut în anul 2013 în 19 unități școlare din Regiunea Vest, anul 2018 a însemnat creșterea vizibilității acestui mecanism. Titlul de excelență 2018 a fost implementat la nivelul județului Hunedoara, iar organizatorii au acordat 26 de Titluri pentru 14 școli, într-un cadru festiv, prin care a crescut și vizibilitatea școlilor.

Acest eveniment a fost urmat de o campanie de promovare la nivel național, finanțată prin proiectul Learning by Doing, iar acum își face cunoscute efectele.


Categorii

Important

OMEN 174/2019 - corelarea planurilor de învățământ cu structura anului scolar 2019-2020

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 174/05.03.2019 Ordinul Ministerului Educației Naționale nr....

Learning by Doing - Titlul de Excelență 2019 – de la inovare locală la recomandări de politici naționale

Titlul de excelență 2019 atinge nivelul național prin extinderea mecanismului în județele Alba, Dâmb...

Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale - INFRAED

Proiectul Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică ...

Operatorii economici pot solicita până la data de 23 noiembrie 2018 şcolarizarea elevilor în învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar 2019-2020

Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează p...

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin OMEN 5031/2018

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 823/26.09.2018, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr...